5 důležitých rad, na něž si dát pozor při koupi stavebního pozemku

Přemýšlíte o koupi pozemku pro váš nový rodinný dům? Chcete si postavit nové bydlení na levnějších pozemcích na perifériích měst? Bojíte se, abyste nenaletěli? Nejste si jisti, komu pozemek skutečně patří? Dáme vám pět důležitých rad, kterými se můžete řídit při koupi nebo výběru stavebního pozemku.

 

  • Asi nejdůležitější záležitostí, s níž byste se měli seznámit je právní stav pozemku neboli vlastnictví nemovitosti. Právní stav pozemku lze zjistit díky listu vlastnictví, jehož dostupnost zajistí katastr nemovitostí nebo pouhá návštěva czechpointu. V listu vlastnictví pečlivě překontrolujte, zda člověk, který vám pozemek nabízí, je skutečným vlastníkem nemovitosti nebo jestli má právo s pozemkem nakládat. Třeba díky zprostředkovatelské smlouvě či plné moci. V listu vlastnictví zjistíte i další podstatný údaj, a tím jsou omezení vlastnictví. Po nákupu pozemku by totiž bylo velice nemilé, zjistit, že na nově nabitou nemovitost existují ještě další zástavní práva nebo věcná břemena.

 

  • Na základě platného územního plánu zjistíte, jestli jsou vámi kupované nemovitosti skutečně vyčleněny jako stavební pozemky. V územním plánu nalezete také informace o tom, jaké stavby můžete v dané oblasti postavit, zda existují nějaké další normy, limity, ochranná a zátopová pásma. Územní plán najdete na internetových stránkách obcí nebo přímo na stavebním úřadě.

 

  • Ptejte se, zda jsou k pozemku přivedeny inženýrské sítě. Pokud dostanete kladnou informaci, máte v podstatě vyhráno. Druhou možností je stav, kdy jsou inženýrské sítě ve výstavbě a ještě neproběhla kolaudace. Přestože vás může investor nebo majitel pozemků ubezpečovat, že se vše stihne v řádném termínu, raději se opět ptejte na stavebním úřadě. Stavební povolení, na nezkolaudovaných inženýrských sítích, nedostanete. Třetí možností je stav, kdy sítě nejsou k pozemku přivedeny vůbec. V takovémto případě si k ceně musíte připočíst ještě cenovou a časovou náročnost za přivedení plynu, elektřiny, vody a komunikací.

 

  • Průzkumy podložíradonové, geologické a hydrogeologické průzkumy bychom měli provést okamžitě. Bylo by opět velice smutné, kdybychom zjistili, že kvůli špatnému podloží budeme muset vynaložit další prostředky na zajištění svahu či podloží našeho nového pozemku. Nápomocen může být zase stavební úřad, jehož zaměstnanci znají stav celé lokality a jsou tak schopni erudovaně poradit.

 

  • Podstatné informace získáte právě na stavebním úřadě, kde můžete podat i tzv. žádost o územně plánovací informace, na jejímž základě vám stavební úřad poskytne vyjádření, zda lze na daném pozemku stavět, popřípadě jestli existují nějaká omezení
Share Button

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SEO webu sledují SEO nástroje.cz