Nová zelená úsporám: novinky pro rok 2017

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR připravily novou výzvu v rámci programu Nová zelená úsporám (NZÚ). V roce 2017 mohou nově o dotace požádat například stavebníci a developeři, kteří se zaměřují na výstavbu bytových domů v nízkoenergetickém standardu.

Kromě snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, výstavbě rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivního využití zdrojů energie se program Nová zelená úsporám se od roku 2017 zaměřuje i na bytové domy, respektive na stavebníky a developery.

Do dnešních dnů je v nízkoenergetickém standardu vystavěno asi 700 bytových domů. Tento nelichotivý stav se snaží napravit i výše zmíněná programová novinka. Kromě snížení emisí skleníkových plynů dojde díky výstavbě bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností také ke snížení spotřeby energií v domácnostech a v konečném důsledku i ke zlepšení životního prostředí.

Dotace pro novostavby i stávající rodinné domy

Stavebníci mohou pokrýt až 15% svých nákladů, přičemž dotaci lze použít i na vypracování odborných posudků, dozorovou činnost nebo měření průvzdušnosti vnějšího pláště budovy. O podporu lze žádat na celém území České republiky, přičemž výzva je tzv. kontinuální neboli s neomezenou lhůtou pro podání žádosti o dotaci.

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Pavouk / Wikimedia Commons

Novinky však nepřicházejí pouze pro majitele bytových domů. NZÚ reaguje na klimatické změny. Zavádí proto podporu pro budování zelených střech a využívání tepla z odpadních vod. Kladnými vlastnostmi zelených střech jsou především úspory energie sloužící k vytápění nebo naopak k ochlazování budov.

Zelená střecha je funkčním i estetickým doplňkem vaší stavby

V době klimatických změn, kdy dochází k vysokým výkyvům teplot představují vegetační souvrství zelených střech ideální prvek, který zlepšuje nejenom termoregulační vlastnosti rodinných domů, ale taktéž přispívá k lepšímu hospodaření se srážkovou vodou. Přidanými vlastnostmi zelených střech jsou například: zlepšení mikroklima v okolí budovy či snížená prašnost.

Další novinkou je využívání tepla z odpadních vod. Při pořízení centrálního nebo decentrálního systému, který využívá teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody dostane zájemce jednorázový příspěvek ve výši až 5 000 Kč na jeden systém. NZÚ taktéž podpoří instalaci fotovoltaických střešních krytin a fasádních systémů v místech, kde nemohou být nainstalovány standardní fotovoltaické panely.

Share Button

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SEO webu sledují SEO nástroje.cz