Zájem o program Nová zelená úsporám pokračuje i v roce 2016

Koncem října loňského roku opětovně odstartovala výzva programu Nová zelená úsporám, která je zaměřena na úsporu energií a zároveň na využívání obnovitelných zdrojů energie. Právě tato třetí výzva má zároveň i určitá specifika, s nimiž jsme se v předchozích programech nesetkali.

První a zároveň pozitivní novinkou se stal fakt, že Nová zelená úsporám se změnila na tzv. kontinuální neboli časově neomezenou výzvu. Lépe řečeno, Státní fond životního prostředí bude finanční prostředky uvolňovat postupně, až do roku 2021. Hlavní zdroj programu reprezentují výnosy z emisních povolenek.

Změnila se i některá pravidla pro přidělování dotací. Pojďme si tuto jedenáctku připomenout:

 • Žádosti mohou podávat jak fyzické, tak právnické osoby, tedy dodavatelé i vlastníci domů
 • Podpora na výměnu kotlů se přesouvá do samostatných, tzv. kotlíkových dotací
 • O dotaci lze žádat před zahájením stavebních úprav, ale i v jejich průběhu anebo až po jejich dokončení
 • Finanční prostředky jsou vypláceny zpětně po dokončení a to až do výše 5 milionů korun
 • 24 měsíců… to je rozhodné datum, do kdy jde se zpětnou platností žádat o příspěvek
 • Jedna žádost slouží pro jeden projekt
 • Do devíti týdnů bude žádost posouzena a podle výše dotace i vyplacena
 • Na výhodnější dotaci se mohou těšit obyvatelé z Moravskoslezského a Ústeckého kraje
 • Nutnost oslovovat předepsané firmy odpadá, stačí se řídit závaznými regulemi
 • Snížíte-li spotřebu energie minimálně o 20%, budete mít možnost využít dotaci i na drobné rekonstrukce, třeba zateplení části budovy nebo výměnu oken
 • Kvůli urychlení procesu schvalování se přistoupilo na výpočet dotace paušálem, tedy za 1m²

Již výše jsme si zmínili, že z oblasti podpory dotačního programu Nová zelená úsporám zmizely žádosti na pořízení nových kotlů na uhlí či biomasu. Nicméně oblasti Efektivní využití zdrojů energie, Výstavba rodinných domů s nízkou energetickou náročností a Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů v programu zůstaly, a to znamená, že můžete získat například až stotisícový příspěvek na realizaci solárních nebo fotovoltaických systémů.

Ze statistik Státního fondu životního prostředí vyplývá, že za pouhé dva měsíce od vyhlášení třetí výzvy Nové zelené úsporám přišlo 1 587 žádostí o dotace. To znamená, že fond již nyní počítá s uvolněním 343 milionů korun.

Nejaktivnějšími žadateli jsou lidé či firmy z Jihomoravského, Středočeského a Moravskoslezského kraje. Statistikám podporovaných oblastí poté vévodí zateplování rodinných domů a nákup solárních systémů. Zvyšující se trend zaznamenáváme i v souvislosti se stavbou pasivních a nízkoenergetických rodinných domů.

Share Button

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

SEO webu sledují SEO nástroje.cz